Výhody solární elektrárny

Stále se ještě rozhodujete nad solární elektrárnou? V tom případě vám pomůžou výhody tohoto úsporného opatření. K těm patří:

  • Ekologičnost
  • Ekonomičnost
  • Obnovitelnost
  • Prospění veřejnému zdraví
  • Ochrana přírodních zdrojů
  • Soběstačnost po velkou část roku

Ze všeho nejdříve se pozastavme u bodu číslo jedna, a sice u ekologičnosti. Neustále se mluví o tom, jak bychom měli střízlivě přistupovat k životnímu prostředí, jak bychom se měli snažit o to, abychom životní prostředí šetřili a nijak ho neničili. Kromě třídění odpadu nebo sbírání odpadků v přírodě či eliminování plastů, které znečišťují oceány a moře, bychom měli kývnout i na solární elektrárny, které při výrobě energie neznečišťují životní prostředí. Jen při výrobě elektrické energie se vypouští do ovzduší emise CO2, ale sluneční záření neprodukuje žádné škodlivé plyny.

Kromě toho se stanete závislými jenom na obnovitelném zdroji energie, což znamená, že ho budete moct využívat prakticky do skonání světa. Pokud byste se svěřili jenom do rukou ropy, u ní hrozí, že jednoho dne dojde. Jenže sluníčko má zásoby a kapacitu na to, aby pohánělo celou planetu. Navíc pokud se svěříte do rukou obnovitelnému zdroji, zlepšíte tím výrazně veřejné zdraví.

Jak je to možné? Bylo prokázané, že uhlí a plyn znečišťují vzduch a také vodu, tudíž jsou nebezpečné lidskému zdraví. Bohužel se také prokázalo, že souvisí se vznikem rakoviny, s infarkty, také s neurologickými poruchami nebo s dýchacími problémy. Jestliže se svěříte do rukou solární energie, nestanete se jen soběstačnými po velkou část roku, ale také přispějete k daleko nižší úmrtnosti a taktéž snížíte náklady spojené se zdravotní péčí.

Soběstačnost a ekonomičnost – to jsou další zmíněné výhody fotovoltaických elektráren. Nejdříve se pozastavme u zmiňované soběstačnosti. Díky využívání solární energie se při normální spotřebě stanete soběstačnými po razantní část roku, a to konkrétně od jara do podzimu. To náhle povede k druhému bodu, a sice k ekonomičnosti. Díky produkování a využívání solární energie se výrazně sníží náklady spojené nejen se zdravotní péčí, jak již bylo zmíněno, ale také se sníží náklady spojené s energiemi. Vaše peněženka nebo rodinný rozpočet tak zaskáče radostí.

Nezapomeňte na dotaci

Rozhodli jste se pro investování do solárních panelů? Nezapomeňte na jednu věc, a sice na zmiňovanou dotaci, která může rapidně snížit pořizovací náklady spojené s fotovoltaikou. Pamatujte, že můžete získat dotaci ve výši až 150 tisíc korun!

Chcete více informací? Kontaktujte nás:
info@zelene-energie.cz
+ 420 604 690 096

Princip solární elektrárny

Potřebujete snížit energetickou náročnost rodinného domu? Chcete utrácet za energie podstatně méně? V takovém případě byste měli vsadit na fotovoltaickou elektrárnu, která dnes není nic neobvyklého nebo výjimečného. Vezměte si, na kolik solárních panelů narazíte ve chvíli, kdy jedete do práce nebo kdy se procházíte po ulici. Takřka každý druhý rodinný dům má solární panely na střeše, takřka každý druhý rodinný dům využívá solární energii, která šetří životní prostředí a která zároveň šetří naši peněženku.

Jak funguje fotovoltaika

O solárních panelech se oho namluví opravdu spoustu, ale jen málokde je vysvětleno, jak vlastně solární panely, respektive tedy fotovoltaické elektrárny fungují. Pokud bychom ještě na malý okamžik zamířili do historie fotovoltaiky, zjistili bychom, že fotovoltaické panely měly původně sloužit pro vesmírné družice, které měly napájet. Později se však začaly využívat pro rodinné domy, kterým razantně snížily jejich energetickou náročnost.

A jak tedy fotovoltaika funguje? Laicky řečeno – fotony vyráží elektrony, zapadají do děr a vznikne elektrické napětí. Pokud bychom však měli být obsáhlejší, řekli bychom, že důležitou složkou solárního panelu je polovodič, což je nejčastěji křemík, na kterém se vytvoří prolnutí materiálů, z nichž jeden má přebytek elektronů a druhů přebytek kladných děr. Do spojení naráží fotony, které vytváří nerovnovážný stav. Elektrony následně putují k opačné elektrodě, vrhají se do prázdných děr a vzniká proud, který najednou může pohánět spotřebiče v domácnosti.

Již bylo zmíněno, že nepostradatelnou součástí solárních panelů je křemík jako polovodič. Aktuálně se aktivně pracuje i na mnohých dalších možnostech, které by křemík nahradily trochu levnějším, výkonnějším a zároveň dostupnějším materiálem.

Kolik fotovoltaika stojí?

I když se dnes na fotovoltaiku na rodinných domech narazí poměrně často, pravdou je, že se nejedná o levnou záležitost. Je však třeba konstatovat, že je to investice do budoucna, která se za pár let vrátí a poté začne vydělávat.

Cena fotovoltaické elektrárny se odvíjí od několika faktorů. Samozřejmě záleží na tom, od koho solární panely zakoupíte. Záleží taktéž na instalovaném výkonu nebo na tom, jestli budou přebytky solární energie použity na ohřev vody nebo jestli poputují do bateriového úložiště.

Co může cenu aktuálně opravdu snížit, tak je dotace. Jelikož je fotovoltaika možnost, jak snížit energetickou náročnost rodinného domu, je to zároveň jedna z oblastí podpory dotačního programu Nová zelená úsporám. V rámci dotačního programu lze požádat o dotaci na solární panely, která může snížit pořizovací cenu fotovoltaiky až o 50% pořizovací ceny. Maximálně lze dosáhnout v tomto případě na 150 tisíc korun, což opravdu není malá nebo necitelná částka. Se zajištěním dotací pomůže firma Orfina Consulting a.s.

Jak již bylo zmíněno, mějte vždy na paměti, že se jedná o investici, která se brzy vrátí. Návratnost této investice se odhaduje na osm až dvacet let.