Jak lze získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu

dotace na fotovoltaickou elektrárnu

Fotovoltaické panely se stávají v posledních letech velice oblíbené. Důvodem toho je především to, že snižují energetickou náročnost rodinných domů. S příchodem zvyšujících se cen za energie se řada lidí rozhodla pro investování do úsporných opatření a fotovoltaická  elektrárna jedním takovým úsporným opatřením rozhodně je. Navíc se na ni (stejně jako na ostatní úsporná opatření) vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám, o kterou lze požádat až do konce roku 2021.

O dotačním programu Nová zelená úsporám jste určitě slyšeli. V minulosti bylo spuštěno už několik vln těchto dotací, na které mají nárok prakticky všichni ti, kteří investovali nyní nebo v posledních dvou letech do úsporného opatření a kteří zároveň nejsou zatíženi exekucí nebo jiným podobným závazkem vůči státu. Za dotačním programem stojí Ministerstvo životního prostředí České republiky a spravuje ho Státní fond životního prostředí ČR.

Na jaký typ fotovoltaické elektrárny je možné získat dotaci?

Dotace se týká prakticky všech typů fotovoltaické elektrárny. Je možné dosáhnout na dotaci pro fotovoltaický ohřev vody, také lze získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu s akumulací energie do teplé vody a samozřejmě je možné získat dotaci i na hybridní systémy s kumulací energie do baterií.

Výše dotace se vždy odvíjí právě od typu a samozřejmě také od velikosti pořízené fotovoltaické elektrárny. Může se dosáhnout až na 150 tisíc korun, ovšem platí, že příspěvek musí být maximálně ve výši padesáti procent způsobilých nákladů.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku?

Abyste dosáhli dotace z programu, je nutné splnit podmínky. Těch je rovnou několik. První podmínky pro získání dotace na solární panely je, aby fotovoltaická elektrárna měla účinnost minimálně patnáct procent. Zároveň je nutné, aby dům, kam se to bude instalovat, byl určený k bydlení a aby tedy byl zapsaný v katastru nemovitostí. Další podmínkou je alespoň sedmdesátiprocentní využití vyrobené energie v rodinném domě.

You must be logged in to post a comment