Výhody solární elektrárny

Stále se ještě rozhodujete nad solární elektrárnou? V tom případě vám pomůžou výhody tohoto úsporného opatření. K těm patří:

  • Ekologičnost
  • Ekonomičnost
  • Obnovitelnost
  • Prospění veřejnému zdraví
  • Ochrana přírodních zdrojů
  • Soběstačnost po velkou část roku

Ze všeho nejdříve se pozastavme u bodu číslo jedna, a sice u ekologičnosti. Neustále se mluví o tom, jak bychom měli střízlivě přistupovat k životnímu prostředí, jak bychom se měli snažit o to, abychom životní prostředí šetřili a nijak ho neničili. Kromě třídění odpadu nebo sbírání odpadků v přírodě či eliminování plastů, které znečišťují oceány a moře, bychom měli kývnout i na solární elektrárny, které při výrobě energie neznečišťují životní prostředí. Jen při výrobě elektrické energie se vypouští do ovzduší emise CO2, ale sluneční záření neprodukuje žádné škodlivé plyny.

Kromě toho se stanete závislými jenom na obnovitelném zdroji energie, což znamená, že ho budete moct využívat prakticky do skonání světa. Pokud byste se svěřili jenom do rukou ropy, u ní hrozí, že jednoho dne dojde. Jenže sluníčko má zásoby a kapacitu na to, aby pohánělo celou planetu. Navíc pokud se svěříte do rukou obnovitelnému zdroji, zlepšíte tím výrazně veřejné zdraví.

Jak je to možné? Bylo prokázané, že uhlí a plyn znečišťují vzduch a také vodu, tudíž jsou nebezpečné lidskému zdraví. Bohužel se také prokázalo, že souvisí se vznikem rakoviny, s infarkty, také s neurologickými poruchami nebo s dýchacími problémy. Jestliže se svěříte do rukou solární energie, nestanete se jen soběstačnými po velkou část roku, ale také přispějete k daleko nižší úmrtnosti a taktéž snížíte náklady spojené se zdravotní péčí.

Soběstačnost a ekonomičnost – to jsou další zmíněné výhody fotovoltaických elektráren. Nejdříve se pozastavme u zmiňované soběstačnosti. Díky využívání solární energie se při normální spotřebě stanete soběstačnými po razantní část roku, a to konkrétně od jara do podzimu. To náhle povede k druhému bodu, a sice k ekonomičnosti. Díky produkování a využívání solární energie se výrazně sníží náklady spojené nejen se zdravotní péčí, jak již bylo zmíněno, ale také se sníží náklady spojené s energiemi. Vaše peněženka nebo rodinný rozpočet tak zaskáče radostí.

Nezapomeňte na dotaci

Rozhodli jste se pro investování do solárních panelů? Nezapomeňte na jednu věc, a sice na zmiňovanou dotaci, která může rapidně snížit pořizovací náklady spojené s fotovoltaikou. Pamatujte, že můžete získat dotaci ve výši až 150 tisíc korun!

Chcete více informací? Kontaktujte nás:
info@zelene-energie.cz
+ 420 604 690 096

You must be logged in to post a comment